13-09-17

In memoriam: Alfons J. Maes (1950 - 2017)

alfons j. maes, portret

In memoriam: Alfons J. Maes (1950 - 2017) [1 - voor noten: zie onderaan artikel, na de bronnen]

door Peter Motte, 1987 woorden

1. Het beginBegin de jaren tachtig trokken twee Antwerpse vrienden vaak naar Rotterdam om er zich in de winkel "Fantastic Visions" met sciencefiction en fantasy te bevoorraden. Schertsend vonden ze dat ze een vereniging waren, en in 1982 noemden ze zich "The Academy of Science-Fiction, Fantasy & Horror vzw". Die vrienden, Alfons J. Maes en Willy van Osdorp, begonnen een tijdschrift uit te geven, "Survival Magazine", waardoor het zaakje plots ernstig werd. Voor het tijdschrift betrok Alfons zijn neef Louis Hoornaert bij de zaak. Maar dat "The Academy" scherstend was, blijkt uit het vierde lid: George Breams. Hij was nodig om aan de statutaire eisen te voldoen, maar het was een fictieve naam: George Breams bestond niet! [2]Het was niet de eerste activiteit van Alfons Maes. Hij was drummer van verschillende Antwerpse bandjes. Pas na het stopzetten van de laatste band waarin hij speelde, richtte hij "Cerberus" op. Samen met zijn vrouw Christiane reisde hij de hele wereld rond voor muziek- en sciencefictionactiviteiten. Hij gaf altijd toe dat het dankzij haar was, dat hij zich zo veel met muziek kon bezighouden. [3]2. Survival Magazine en CerberusDe bombastische naam "The Academy of Science-Fiction, Fantasy & Horror" verraadde de komische basis ervan, maar de vereniging organiseerde veel. Het tijdschrift "Survival Magazine" is daarvan het best overgeleverde bewijs. In mei 1982 verscheen het nulnummer. De eerste aflevering was gepland voor augustus 1982, en verscheen in september. De laatste aflevering was nummer 52 in november 1990, en Alfons Maes was altijd de redacteur. Het was in zwart-wit geïllustreerd en uitgegeven op gefotokopieerde A4-pagina's, die aan de linkerkant van het blok waren samengeniet. De linkersnede van de pagina's werd met tape van boven tot onder afgeplakt, zodat de nietjes verborgen werden en de korte linkerkant van de bladzijden niet kon omkrullen. Het magazine was vooral een recensietijdschrift, maar bevatte ook verhalen, nieuws en aankondigingen.In 1991 sloeg Alfons met "Survival Magazine" een andere richting uit. Zijn vereniging "The Academy of Science-Fiction, Fantasy & Horror" was aangesloten bij een overkoepelende organisatie van de Belgische sciencefiction-, fantasy- en horrorverenigingen, nl. "SF Belgium". Die ontstond in 1988 te Brussel in het café "The Drum". Daar besloten de Belgische verenigingen die zich met die onderwerpen bezighielden om hun krachten te bundelen.[4] Al heel snel verdwenen of fusioneerden de clubs. In 1989 waren de overblijvers The Academy en SFAN, en er werd besloten om ze samen te voegen. In februari 1991 verscheen de eerste aflevering van "Cerberus", de fusie van "Survival Magazine" en Eddy C. Bertins "SF-Gids", dat al een tijdje de enige activiteit van de Belgische vereniging SFAN was. [5] Qua uitvoering was "Cerberus" hetzelfde als "Survival Magazine", en het verscheen eveneens tweemaandelijks.Maar Alfons wou verder. "Cerberus" was zwart-wit, en hij wou kleur. Bovendien klaagde hij al een hele tijd dat de verzendkosten te hoog werden. [6] Uitgeven op papier werd te duur. In juli/augustus 2001 veranderde "Cerberus" na 63 afleveringen in een website: "Cerberus Online". [7] Het was een onderdeel van de vzw "Flanders Fantastic", die op 1 maart 1982 was opgericht [8] met BTW-nummer BE 0423.633.543.[9] "Survival Magazine" en "Cerberus" telden samen 115 tweemaandelijkse afleveringen, waardoor de lijn."Survival Magazine - Cerberus" een van de grootste Nederlandstalige sciencefiction-, fantasy- en horrorbladen is.De website van "Cerberus Online" bestaat nog op het moment van schrijven, maar wordt sinds 26 augustus 2014 niet meer bijgewerkt. [10] Toen verhuisde de organisatie naar "Out of this World". [11] Daarvan veranderde de url twee keer: een eerste keer begin 2016, en een tweede keer op 8 mei 2017. [12] Voortdurend veranderen van url's, domeinnamen en providers lijkt de ziekte van het internettijdperk. "Cerberus Online" had al een beperkte afdeling over sf-schrijvers in het Engels, maar "Out of this World" telde veel meer Engelse teksten.3. DiramEind de jaren tachtig wou Alfons Maes samen met Didier Rypens (1960-2010) [13] verder gaan dan louter een sf-blad voor een vereniging uitgeven, en in 1987 vormden ze uitgeverij "DIRAM" [14] (DIdier Rypens en Alfons Maes). In de loop van 1987 en 1989 gaven ze twee romans [15] en twee bundels uit, waaronder "Ganymedes 11" van samensteller Vincent van der Linden, dat door Bruna was stopgezet. [16] De andere bundel was "Bizarre Visioenen", samengesteld door Alfons J. Maes, dat de vijf beste verhalen bevatte van de verhalenwedstrijd voor de eerste en enige "Academy Award", uitgeschreven in 1987. De bundel bevat een korte verklaring van Alfons J. Maes over de wedstrijd. [17] De uitgeverij werd officieel failliet verklaard, omdat een van de uitgevers (hoogstwaarschijnlijk Didier Rypens) in een echtscheiding was beland. "Diram" behoorde tot de bezittingen van Didier Rypens, en werd daardoor bij de echtscheiding betrokken. Om te veel complicaties bij de echtscheiding te vermijden doordat Alfons mede-eigenaar van de uitgeverij was, besloten ze "Diram" failliet te verklaren. Het duo was er één keer in geslaagd om de krachten te bundelen, maar een nieuwe gelegenheid deed zich niet meer voor. Exit "Diram". [18]alfons j. maes, comeback-cnn, beneluxcon 20Alfons J. Maes laat Brian Stableford enkele boeken signeren tijdens The Comeback-Con. Vanaf linksboven en rechtsom: 1 Vermoedelijk Colin Harris aan de stand van Critical Wave, 2 Peter Motte, 3 Gerard Uytdenhouwen, 4 Jan Motte, 5 de echtgenote van Brian Stableford, 6 Alfons J. Maes, 7 Brian Stableford, 8 Guido Eekhaut, bijna volledig buiten beeld

4. The Comeback-ConMaar Alfons Maes was een gemotiveerde organisator. Rond 1990 was er het gevoel dat er meer moest gebeuren voor sciencefiction, fantasy en horror in Vlaanderen. Nederland kende jaarlijks één tot twee bijeenkomsten, onder leiding van goed georganiseerde verenigingen zoals het "Nederlands Contactcentrum voor de Science Fiction" en de "Perry Rhodan Science Fiction Vereniging Terra".In Vlaanderen was het op dat gebied kaal. De Vlaamse fans hielden contact met elkaar via tijdschriften, zoals "Cerberus" en "De Tijdlijn", en ze ontmoeten elkaar af en toe in een kroeg. Maar een bijeenkomst met allerlei activiteiten zoals panelgesprekken, lezingen, signeersessies door auteurs en acteurs, filmvertoningen, tentoonstellingen, kraampjes met boeken en tijdschriften, en informatiestands van verenigingen, waarop bezoekers uit binnen- en buitenland zouden komen en ook mensen die het verenigingsleven niet kenden of die meer wilden weten over de drie genres van de verbeelding, werden slechts zeer sporadisch georganiseerd.Dat werd door liefhebbers en vakmensen als een tekort ervaren. Internet bestond nog niet, en er was daardoor weinig kans om gelijkgezinden te vinden, beginnende schrijvers konden moeilijk ervaringen uitwisselen of hun eerste werk aan belangstellenden aanbieden, en professionele auteurs en uitgevers hadden weinig kans om zich voor te stellen aan het publiek.Alfons besloot aan de kar te trekken, en de kernen van het toenmalige fandom, waaronder groepjes uit Gent, Aalst, Leuven en "De Tijdlijn", zetten zich samen met de organisatie van Maes in om het fandom "terug te laten komen" in Vlaanderen. De bijeenkomst werd "The Comeback-Con" genoemd, en vond plaats in Antwerpen, van 30 april tot 1 mei 1994. [19]Er is niet echt een vervolg op gekomen. Het Vlaamse fandom had erg geleden onder te klein en te versnipperd, al was ook het Nederlandse fandom geen eenheid. Sommigen vermoeden dat de stedelijke agglomeratie van de Randstad het geografisch en verkeersinfrastructureel gemakkelijker maakte om verspreid wonende liefhebbers een tot twee keer per jaar samen te brengen. De aanwezigheid van de belangrijkste uitgeverijen voor sciencefiction en fantasy in de Nederlanden te Amsterdam kan een rol hebben gespeeld. Ook het woon-werk-verkeer is verschillend. Er was een periode na de Tweede Wereldoorlog waarin Vlamingen niet meer in hun eigen dorp of stadje werkten, maar als forenzen elke dag naar hun werk trokken. Nederlanders daarentegen verhuisden vaker voor hun werk. Daardoor werkten Vlamingen verder van huis, en zouden ze minder geneigd zijn geweest om in het weekend ergens heen te gaan, terwijl dat voor Nederlanders net een gelegenheid was om de vertrouwde omgeving eens te verlaten. Een gelijksoortig effect merkte auteur dezes op bij de leden van de beroepsvereniging de "Belgische Kamer voor Vertalers en Tolken": op bijeenkomsten waren er altijd veel meer vertalers dan tolken aanwezig, vermoedelijk omdat tolken bijna nooit thuis werken en vaak zelfs moeilijke verplaatsingen moeten doen, terwijl vertalers thuiswerkers zijn of elke dag op dezelfde plek aan hetzelfde bureau zitten. En misschien geven Nederlanders gewoon minder om een kilometer meer of minder dan Vlamingen.Maar dat verklaart niet waarom de BeneluxCons desondanks ontstonden in België. De Vlaamse sciencefictionclub "SFAN" organiseerde in 1970 voor de eerste keer een bijeenkomst, en dat groeide uit tot het eerste BeneluxCon: "Sfancon 4" in 1974 te Gent. Daarvoor werkten Nederlandse en Belgische (Vlaamse en Waalse) verenigingen samen. Sindsdien was er afwisselend in Nederland en België een BeneluxCon. Half de jaren 80 werd het echter altijd moeilijker om iets in Vlaanderen gedaan te krijgen, waardoor "Fantasy World" in Antwerpen in 1988 de laatste BeneluxCon in België werd. Dat was het tekort dat Maes en enkele anderen besloten te verhelpen. En daarom heette die bijeenkomst in Antwerpen "The Comeback-Con". [20] Maes had trouwens aan de laatste BeneluxCons in Vlaanderen meegewerkt. [21]

"The Comeback-Con" had de sciencefictionconventies in Vlaanderen niet echt geherlanceerd, maar Maes heeft achteraf nog diverse andere bijeenkomsten georganiseerd.5. Het eindeNadat Maes als drummer was gestopt, motiveerde zijn belangstelling voor muziek hem om in januari 2001 [22] de muzieksite "Keys and Chords" op te richten. [23] Als onderdeel daarvan begon hij in 2010 met Concert Pixels, [24] een website voor foto's van concerten. [25] In 2011 breidde hij zijn muziekactiviteiten uit als event manager met "Woodland Hillcrest Promotion". [26] Het was een promotiekantoor voor jong beginnend muzikaal talent, [27] zowel in België als in het buitenland, en voor de promotie voor nieuwe cd's, dvd's, boeken, enz. Hij trad ook op als organisator van muzikale events. Op LinkedIn vermeldde hij zelfs twee locaties voor "Woodland Hillcrest Promotion": Europa en de VS. [28] Daardoor kon hij ten volle genieten van muziek en festivals. Maar tijdens de "Vostertfeesten" van 2016 [29] werd hij ziek, brak zijn bezoek af, en ging naar huis. [30] Hij bleek een ver uitgezaaide kanker te hebben. Zijn activiteiten voor sciencefiction en fantasy waren al sterk verminderd, maar hij hield nog vol voor de muzieksite "Keys and Chords". Eddy C. Bertin vertelde op 2 september 2017 dat het de laatste maanden van Alfons waren. [31] Frank R. F. De Cuyper antwoordde daarop, dat die prognoses onzeker waren, en dat hij een vrouw kende die nog jaren had geleefd ondanks de slechte vooruitzichten. Dat Alfons al negen dagen later stierf, was dus ook voor ingewijden onverwachts.

Bibliografische links:
VAARWEL ALFONS, MIJN CAPTAIN, MIJN VRIEND, door Patrick Van de Wiele

ALFONS “OUT OF THIS WORLD” MAES OVERLEDEN, door Eddy C. Bertin, 16 september 2017

Bronnen

1 Ansible: "Ansible 39", August 1984, http://news.ansible.uk/a39.html#24

2 Boekw: "Boekwinkeltjes.nl", https://boekwinkeltjes.nl/

3 Bol: "bol.com", https://www.bol.com/nl/index.html

4 BV: "Bizarre Visioenen", samengesteld door Alfons J. Maes, 1989, Diram, isbn 90-72419-01-4

5 C: "Catawiki", https://www.catawiki.be/

6 CO: "Cerberus Online", http://newcerberus.weebly.com/

7 CP: Concert Pixels, http://www.concertpixels.net/

8 CW: "Companyweb", http://www.companyweb.be/bedrijf/FLANDERS%20FANTASTIC/VZW/423633543

9 DB: "data.be", https://data.be/nl/bedrijf/Flanders-Fantastic-VZW-0423633543

10 FAtW: "Fans Across the World", Bridget Wilkinson & David Langford, http://efanzines.com/FAWorld/index.html

11 FB: Facebook, Woodland Hillcrest Promotion, https://nl-nl.facebook.com/

12 Gesprek1: Tijdens de bijeenkomst van de Vriendenkring Jean Ray / Amicale Jean Ray te Gent, in de Brasserie Du Progres op Korenmarkt 10, op zaterdag, 2 september 2017, in een gesprek met de auteur

13 Gesprek2: Tijdens een bijeenkomst van de organisatie van The Comeback-Con, in Antwerpen, rond 1990 en vermoedelijk voor The Comeback-Con, in een gesprek tussen Alfons J. Maes en de auteur

14 Gesprek3: Tijdens diverse gesprekken gesprek tussen Alfons J. Maes en de auteur

15 Hebban: "Hebban", https://www.hebban.nl/

16 ISFDB: "Internet Speculative Fiction Database" http://www.isfdb.org/cgi-bin/index.cgi

17 KenC: "Keys and Chords", http://www.keysandchords.com/

18 Kroniek: "De kroniek van de drie zusters der dromen, de geschiedenis van het science-fiction-, fantasy- en horrorfandom in de Lage Landen, deel 1, Het begin - 1992", Jaap Boekestein, 1993, Bravado Books, isbn 90-801342-2-8 ­­

19 LG: "Literair Gent", http://literairgent.be/

20 LinkedIn: LinkedIn, Alfons Maes, Events Manager Woodland Hillcrest Promotion, https://www.linkedin.com/in/alfons-maes-264b1757/?ppe=1

21 Newsblog: "Keys and Chords", Newsblog http://www.keysandchords.com/news-blog/

22 OotW: "Out of this World", www.otworld.weebly.com en http://otworld.weebly.com , nieuwe url vanaf mei 2017 http://otworld2017.weebly.com/

23 Souvenir: "BeneluxCon 20 - Comeback-Con 1994, Souvenir Book", 1994, Antwerpen

24 VDENE: "Van Dale Groot Woordenboek Engels-Nederlands Nederlands-Engels", Versie 2.0, Prof. dr. W. Martin, 2002, Utrecht/Antwerpen, Van Dale Lexicografie, cd-rom, ISBN 90.6648.4659

25 VWiki: Verbeeldingsliteratuur Wiki, http://nl.verbeeldingsliteratuur.wikia.com/wiki/Verbeeldingsliteratuur_wikidinsdag 12 - woensdag 13 september 2017, 26 oktober, dinsdag 14 november 2017

Eindnoten

[1] Alfons J. Maes (donderdag 16 maart 1950 - maandag, 11 september 2017), bron: KenC, Our Team, http://www.keysandchords.com/our-team.html

[2] Kroniek, p. 28

[3] Newsblog

[4] Kroniek, p. 29

[5] Kroniek, pp. 23-25, 28, 29, 36, 52.

[6] Gesprek3, ik hield toen nog vast aan het papieren tijdschrift De Tijdlijn, dat geleidelijk meer kleur invoerde.

[7] C, Verzamelaarsplatform, Tijdschriften / kranten, Cerberus https://www.catawiki.be/catalogus/tijdschriften-kranten/tijdschrift-krant/ en LG, Lexicon, Auteurs, B, Bertin, lexicon/auteurs/bertin-eddy-c./

[8] DB

[9] CW

[10] CO

[11] CO, OotW

[12] OotW, nieuwe url werd http://otworld2017.weebly.com/

[13] VWiki, Didier Rypens

[14] ISFDB, Publisher: Diram, http://www.isfdb.org/cgi-bin/publisher.cgi?48832

[15] "Rolans keuze" door Mercedes Lackey, en "Automobiel van Franz Ferdinand", door Bernauw Patrick, bronnen: Bol, Boekw, Hebban

[16] Kroniek, p. 151

[17] BV, p. 141

[18] Gesprek2

[19] FAtW, Newsletter 36, http://efanzines.com/FAWorld/news9404.html

[20] Souvenir , "De historie van de Benelux-conventies", Frank Beckers, pp. 36-40

[21] Alfons J. Maes werkte samen met o.a. Eddy C. Bertin, Patrick Van De Wiele, Mark Spittael, Rudy De Sutter en Christiane Hofkens, die bij eerdere sf-bijeenkomsten in Vlaanderen waren betrokken, en met Jaap Boekestein en Nico Veenkamp, die bij organisaties in Nederland waren betrokken. (bron: Souvenir) Volgens Ansible zou Maes ook een Star-Trek-conventie hebben georganiseerd: "1St European Star Trek Con: 'We will organsie a conventie on 2-4 Nov 84 in Antwerp, place of happening still under negotiation,' says Alfons J. Maes of Ruggeveldlaan 519, 2100 Deurne, Belgium, and asks me to publiscie his conventie in my club-fanzine. GoHs G. Roddenberry, P. Khambatta, H. Harrison....". [Anisble] Door de taalfouten lijkt het of Ansible slecht was ingelicht, en niet moest aankondigen dat er een bijeenkomst zou zijn, maar dat men er een wilde organiseren, en dat medewerkers en geïnteresseerden werden gezocht. In een e-mail van 25 september 2017 stuurde Alvin Reniers ons een uittreksel over het persdossier van Flanders Fantastic daarover: "2-4 november 1984: 1ste EUROPESE STAR TREK CONVENTION: deze werd zeer goed voorbereid. Gasten als Gene Roddenberry (de geestelijke vader van deze beroemde tv-serie) en anderen uit de serie werden uitgenodigd, maar door onvoorziene, financiële omstandigheden moest het initiatief afgelast worden." Waarvoor dank aan Alvin Reniers.

[22] LinkedIn

[23] KenC, "In memoriam Alfons Maes"

[24] CP

[25] LinkedIn

[26] LinkedIn

[27] FB

[28] LinkedIn

[29] De Vostertfeesten 2016 vonden plaats op 19, 20 en 21 augustus 2016 op het festivalterrein De Vostert, Bree. Newsblog, 24 januari 2016, "vostertfeesten-2016-o-19-20-21-augustus-2016-o-festivalterrein-de-vostert-bree"

[30] KenC, "In memoriam Alfons Maes"

[31] Gesprek1.

alfons j. maes, portret

--- Alle opmerkingen over fouten en hiaten zijn welkom ---

07-08-17

Valerian of Ravian?

valerian, ravian, valerian and the city of a thousand planets, film
Valerian and the City of a Thousand Planets:
filmbespreking door Peter Motte

DE SPECIEËN

Al sinds "Valerian and the City of a Thousand Planets" in de bioscopen kwam, volg ik op Box Office Mojo de ontvangsten ervan op. Maar het is een Amerikaanse site, en het duurde lang voor de inkomsten van buiten de V.S. werden vermeld. Van de Belgen of de Nederlanders duurde het nog langer.

Na een kleine twee weken was het totaal (VS + andere landen) 61 miljoen. Dat is een flinke hap, maar de film kostte ongeveer 200 miljoen, en naar het schijnt mag je op die bedragen altijd een schep reclamekosten bijdoen. Reken maar op zo'n 240 miljoen. Bovendien betekent het niet dat hij 30 miljoen per week zal blijven opbrengen. Op die site zie je al na één week de inkomsten soms met 2/3e zakken.

DE GETROUWHEID AAN DE STRIEP

Om te beginnen is Ravian in de film inderdaad de blufferige antiheld uit de strip, die vaak zichzelf in problemen brengt en daar door Laureline uit moet worden gered. Wat ze in de film ook wel eens doet.

Toen de strip eind de jaren 60 verscheen, was dat een groot verschil met helden zoals Jan KORDAAT, Rik Ringers, De Blauwe Sperwer, Ginger, Luc Orient (mag in dit lijstje zeker niet ontbreken) enz. Vrouwen speelden daarin zelden een belangrijke rol, en de reeks Kuifje heeft zelfs misogyne trekjes. Ravian brak met die traditionele mannelijke heldenrol, al was dat niet direct zo. Hij kreeg zelfs trekjes van een antiheld, en dat aspect is in de film behouden.

Geen chemie tussen Ravian/Valerian en Laureline? Nogal wiedes: Laureline is aanvankelijk niet echt dol op hem. Het duo is door hun oversten in hetzelfde team gezet, en zit zo'n beetje met elkaar opgescheept. Ravian wil de versierder uithangen, en Laureline is daar niet blij mee. Net als in de strip speelt ze vaak "poten thuis".

DE STORIE

De opmerking dat er geen verhaal in de film zou zitten, heb ik nooit gesnapt. En ben ik nu de enige die de parallel heeft gezien tussen Ravians stommiteit en het gedrag van commandant Arün Filitt?

Ravian gaat zijn boekje te buiten door een energie-parel te stelen. Zijn opdracht was de convertor weg te halen, niet ook nog die energie-parel. Maar als het wat kortzichtige ettertje dat hij is, maakt hij van de situatie misbruik door die parel in te pikken. Die parel diende om Igon Siruss te betalen voor de convertor. Wat Igon extra motiveert om Ravian op te jagen. Dat kan nog vuurwerk geven in de volgende films, en veroorzaakt in dit deel al de dood van het volledige plaatselijke ondersteuningsteam. Het is het geblunder van de Ravian uit de latere strips.

De plot bevat daardoor een parallellisme tussen het gedrag van Ravian, en op grotere schaal het gedrag van commandant Arün Filitt. Die laatste begint iedereen te vermoorden die aan het licht zou kunnen brengen dat hij zelf een volk heeft uitgeroeid. Die genocide zou je nog het gevolg van geopolitieke omstandigheden kunnen noemen: die buitenaardsen waren in de grand scheme of things op het verkeerde moment op de verkeerde plaats, en werden een vorm van collatoral dammage op interstellaire schaal. Zoals veel inwoners van eilanden in de Grote Oceaan overkwam tijdens de Tweede Wereldoorlog. Maar als Arün Filitt anderen doodt zodat zijn fout niet wordt ontdekt, probeert hij gewoon zijn eigen hachje te redden.

DE KRIETIESCHE MASSA

Ravian en de commandant zijn dus blijkbaar uit hetzelfde hout gesneden, al heeft Ravian wel het morele inzicht om de energie-parel terug te geven. Maar hij is majoor, en geen hooggeplaatste commandant. Laureline, daarentegen, die Ravian op de menselijke kant van de zaak wijst, is sergeant. Of: hoe hoger de militaire rang, hoe immoreler ze lijken te worden. Toegegeven, de generaal en de minister keuren het gedrag van de commandant af, maar door die parallellen en die kritiek wordt de film meer dan een reeks mooie plaatjes. De trailers hebben dat goed verborgen.

DE SUPERAKTRIESE

Overigens heeft Cara Delevingne de moeilijke scènes uit de film goed aangepakt. En haar bewegingen in de vechtscènes zijn niet helemaal getrukeerd. Ze is echt wel zo lenig als het lijkt. Al bij al heeft ze meer in haar mars dan wat supermodelleren.

DE PERFECTIE

Wie beweert dat er gaten in de plot zitten, of zelfs dat er helemaal geen verhaal is, heeft niet goed opgelet. Het schijnt dat bioscoopbezoekers tegenwoordig meer aandacht hebben voor de emmers popcorn en cola die ze binnenwerken, en voor wat hun buren zeggen, dan voor de film zelf. Sommigen zetten zelfs hun smartphone niet meer af.

Wel heeft Besson het verhaal soms kort verteld. Als Ravian Laureline apart neemt om te overleggen over het weggeven van de converter, stelt zij plots dat Ravian niet weet wat liefde is. Ze lijkt van de hak op de tak te springen. Het is zo'n plek waar een bruggetje mist. Iets zoals: "Jij kunt niet aanvoelen wat die opdracht voor mensen betekent. Net zoals je niet kunt aanvoelen wat liefde is".

Perfect is de film dus niet, maar het blijft twee uur amusement, en wie echt naar de film kijkt, vindt er meer in dan alleen maar speciale effecten over een flinterdun verhaaltje. De film mag gezien worden.

woensdag, 2 - maandag, 7 augustus 2017

valerian, ravian, laureline

11:04 Gepost door Peter Motte in Vrije tijd | Permalink | Commentaren (0) | Tags: valerian, ravian, valerian and the city of a thousand planets, film | |  del.icio.us | | Digg! Digg |  Facebook | | Pin it! |  Print | | |

13-06-17

Win een reis naar Zuid-Frankrijk met Robbedoes

#robbedoes, happy family, marc legendre, charel cambré, strip, stripverhaal, dupuis, ballon media

De uitgever doet hard z'n best om de nieuwe Robbedoes Special deel 1 ‘Happy Family’ te steunen, en organiseert nu ook een wedstrijd in samenwerking met TUI waarmee je een reis naar Zuid-Frankrijk kunt winnen.

Iedereen mag meedoen!

Klik op de link en beantwoord de vragen.

11:53 Gepost door Peter Motte in Actualiteit, Vrije tijd | Permalink | Commentaren (1) | Tags: wedstrijd, reis, zuid-frankrijk, tui, robbedoes, robbedoes special, happy family, ballon media, dupuis | |  del.icio.us | | Digg! Digg |  Facebook | | Pin it! |  Print | | |

07-06-17

Yoko Tsuno Integrale 1: Van de Aarde naar Vinea

Onlangs mocht ik van Ballon Media tekeergaan op de eerste integrale uitgave van de reeks Yoko Tsuno.
Ik heb me er enkele avonden lang op gegooid om de tekst van de strips zelf, dus vanaf pagina 27 tot en met 164, zo foutloos mogelijk te krijgen, dus niet de inleiding, het portfolio of andere tekst.
Van het resultaat daarvan krijg je in dit filmpje een voorproefje:


22:26 Gepost door Peter Motte in Actualiteit, Vrije tijd | Permalink | Commentaren (0) | Tags: strips, stripverhaal, yoko tsuno, van de aarde naar vinea, roger leloup, ballon media | |  del.icio.us | | Digg! Digg |  Facebook | | Pin it! |  Print | | |

30-05-17

Persconferentie Robbedoes Special: Happy Family#robbedoes persconferentie over Happy Family.

Feel free to share!

11:43 Gepost door Peter Motte in Actualiteit, Vrije tijd | Permalink | Commentaren (0) | Tags: #robbedoes, guga baúl, strips, stripverhaal, happy family | |  del.icio.us | | Digg! Digg |  Facebook | | Pin it! |  Print | | |

29-05-17

EINDELIJK!!! Hét nieuws over Robbedoes !

#robbedoes, happy family, marc legendre, charel cambré, strip, stripverhaal, dupuis, ballon media
HET nieuws uit eerste hand over #Robbedoes

Robbedoes Special deel 1: Happy Family!

Maandag 29 mei werd dé nieuwe telg in de Robbedoes-familie voorgesteld, de strip voor de hele familie: Robbedoes Special 1. Happy Family.

Een primeur, want voor het eerst in 79 (!) jaar mochten twee Vlamingen aan de slag met het rijke Robbedoes-universum: tekenaar Charel Cambré en scenarist Marc Legendre (het duo van o.a. Amoras)

In het bijzijn van de uitgever, de auteurs, de trotse Robbedoes-peter Guga Baúl, het zesde leerjaar van de Sint-Ludgardis basisschool in Antwerpen en de pers, werd dit eerste album uit de reeks zopas boven het doopvont gehouden in de kapel van het Elzenveld in hartje Antwerpen.

Het verhaal is een avontuurlijke roadtrip!

Een superbrein ter grootte van een ei? Dat kan alleen maar uit de koker van de graaf van Rommelgem komen. Met zijn nieuwe uitvinding vliegen vliegtuigen zonder piloot en parkeren auto’s zichzelf op de krapste plekjes. De mogelijkheden zijn eindeloos, maar ook mensen met minder nobele bedoelingen hebben het op het ei gemunt. Hij rekent op Robbedoes om zich als een moederkloek over het ei te ontfermen.


Een link naar de PREVIEW van het album: http://player.yieha.be/read/9789031435012.html

Extra info vind je in BM MAG: http://www.ballonmedia.com/Aanbiedingsfolder


Het album Robbedoes Special 1.Happy Family is vanaf woensdag 31 mei te koop in de boekhandel en stripspeciaalzaak. Deel 2 volgt in december, deel 3 is voor het voorjaar van 2018.

Copyright cover: Dupuis 2017

17:57 Gepost door Peter Motte in Actualiteit, Vrije tijd | Permalink | Commentaren (0) | Tags: #robbedoes, happy family, marc legendre, charel cambré, strip, stripverhaal, dupuis, ballon media | |  del.icio.us | | Digg! Digg |  Facebook | | Pin it! |  Print | | |

26-05-17

Robbedoes onthuld!

Robbedoes zoals je hem nog nooit zag!

Nog een paar nachtjes slapen voor de GROTE ONTHULLING!

Je komt alles te weten op maandag 29 mei 2017!

Nog even slapen tot maandag 29 mei!

Ontmoet de fans met #Robbedoes!

19:23 Gepost door Peter Motte in Actualiteit, Vrije tijd | Permalink | Commentaren (0) | Tags: #robbedoes, strips, stripverhaal, ballon media, robbedoes en kwabbernoot | |  del.icio.us | | Digg! Digg |  Facebook | | Pin it! |  Print | | |