09-10-07

Umberto Eco: De geschiedenis van de lelijkheid

Nieuw boek van Umberto Eco: "De geschiedenis van de lelijkheid".
Zelfde formule als "De geschiedenis van de schoonheid": relatief korte eigen tekst, maar de grote voordelen zijn de vele illu's en dat hij de teksten uitvoerig citeert die hij als bewijsmateriaal gebruikt.

11:26 Gepost door Peter Motte in Vrije tijd | Permalink | Commentaren (1) | Tags: literatuur, umberto eco, de geschiedenis van de lelijkheid, kunstgeschiedenis, essay | |  del.icio.us | | Digg! Digg |  Facebook | | Pin it! |  Print | | |

08-06-07

Aan niemand opgedragen, gedichten (2)

We hadden hier al eens een dichtbundeltje voorgesteld. Deze keer doen we dat nog eens over met "Aan niemand opgedragen" van Peter Motte.
Na mijn [=Peter Mottes] avonturen in de fantasy, heb ik me deze keer gewaagd aan poesie.
In 2003 organiseerde de plaatselijke openbare bibliotheek een wedstrijd voor haiku's, en twee van mijn inzendingen werden uitgekozen als behorende tot de beste. Van anderen werd er maar één gekozen.
Ik beschouwde haiku's echter alleen maar als een vingeroefening, als een mogelijkheid om poëtische te leren werken.
Na de haiku's volgden langere gedichten, en een maandje geleden schreef ik voor de eertse keer een gedichtencyclus bij elkaar, "Aan niemand opgedragen".
Mijn broer kreeg de eerste versie cadeau, maar die was nog wat onafgewerkt.
De tweede versie ging naar mijn zuster.
De derde beschouw ik als af.
Sinds de tegenvaller met Fernand Ronsmans en zijn Zinkend Schip, besloot ik deze keer het zaakje in eigen beheer uit te geven.
Maar omdat ik niet veel zin heb om massa's tijd te besteden aan promotie, heb ik de oplage beperkt tot 20 exemplaren.Een los nummer kost 5 euro, alle kosten inbegrepen.
Maar ik heb ook nog wat in de aanbieding: voor 10 euro krijg je "Aan niemand opgedragen" met "De verkoop" er bovenop.
Alle exemplaren van "Aan niemand opgedragen" zijn genummerd en gesigneerd. Ze worden enkel via mij verkocht. Er zijn geen derden bij de uitgave betrokken, zodat we niet hetzelfde probleem kunnen hebben als vorige keer: uitstel na uitstel.De oplage is deze keer al effectief klaar.
Let wel: van "De verkoop" zijn er maar 4 exemplaren meer verkrijgbaar, dus alleen wie er snel bij is, kan het speciale aanbod voor 10 euro bestaande uit "Aan niemand opgedragen" en "De verkoop" nog krijgen.
Bestellen kan via peter.motte@skynet.be
Stuur geen geld, wacht tot ik antwoord.

Technische gegevens:
"Aan niemand opgedragen, gedichten", 13 gedichten in oblongformaat van 15 x 21 cm, crèmekleurig papier, geniet in de rug, 20 bladzijden.
Genummerde oplage van 20 exemplaren.
Bij aankoop via de auteur ontvangt u een gesigneerd exemplaar. Bestellen via peter.motte@skynet.be.
5 euro.

00:16 Gepost door Peter Motte in Vrije tijd | Permalink | Commentaren (6) | Tags: literatuur, poezie, motte | |  del.icio.us | | Digg! Digg |  Facebook | | Pin it! |  Print | | |

31-05-07

Aan niemand opgedragen, gedichten

"Aan niemand opgedragen" is een dichtbundel door Peter Motte. Door mezelf dus.
Hij telt 13 gedichten en werd uitgegeven op crèmekleurig papier. Dat is aangenamer voor de ogen dan wit papier. Als er te veel licht is, wordt wit papier een lichtexplosie in de ogen.
Er werd een oblongformaat gekozen, omdat het beter past bij de lengte van de gedichten.
De bundel werd uitgegeven op een manier die comfortabel is om te lezen, en om te passen bij de gedichten.
De oplage telt slechts 20 genummerde exemplaren. Nadat de verzen geschreven waren, wou ik ze gewoon ter beschikking stellen van het publiek. Maar ik wou niet veel tijd besteden aan verspreiding en dergelijke.
Wie via mij bestelt, ontvangt een gesigneerd exemplaar.
Het formaat is 15 x 21 cm. Het boekje telt 20 bladzijden.
Bibliografische gegevens: Aan niemand opgedragen - gedichten -, Peter Motte, 2007, Geraardsbergen, De voormalige Tijdlijn, oblong, 15 x 21 cm, 20 bladzijden, crèmekleurig.
Bestellen via peter.motte@skynet.be.
Prijs: 5 euro.

12:00 Gepost door Peter Motte in Vrije tijd | Permalink | Commentaren (2) | Tags: literatuur, poezie, motte | |  del.icio.us | | Digg! Digg |  Facebook | | Pin it! |  Print | | |

23-05-07

"DE 50 MEESTERDICHTERS van de Lage Landen bij de zee"

De bundel DE 50 MEESTERDICHTERS van de Lage Landen bij de zee is een ludiek initiatief van Thierry Deleu.
Hieronder volgt een uittreksel uit het persbericht verspreid door Thierry Deleu.

Uittreksel uit het PERSBERICHT
DE 50 MEESTERDICHTERS van de Lage Landen bij de zee
Al 39 Nederlandstalige dichters werden geselecteerd om lid te worden van de exclusieve club De 50 Meesterdichters van de Lage landen bij de zee.
Sommigen onder hen hebben hun proefperiode als “solliciterende Meesterdichter” bijna achter de rug. Na deze periode worden zij “Meesterdichter”. Deze eervolle titel kunnen zij dan dragen en voluit gebruiken.

  Het zijn (in alfabetische volgorde en niet volgens de datum van hun selectie)
 • Marcella Baete
 • Bert Bevers
 • Annette van den Bosch
 • Marc Bungeneers
 • Gunnar Callebaut
 • Frans Claus
 • Jeannine Debbaut
 • Lidy De Brouwer
 • Pierre Declerck
 • Leni De Goeyse
 • Jenny Dejager
 • Thierry Deleu
 • Luc Demiddele
 • Ferre Denis
 • Astrid Dewancker
 • Germain Droogenbroodt
 • Fernand Florizoone
 • Ludo Geloen
 • Hejatomsma
 • Patricia Lasoen
 • Frédéric Leroy
 • Cathy Mara
 • Mark Meekers
 • Peter Motte
 • Edith Oeyen
 • Eric Rosseel
 • Annmarie Sauer
 • Maurits Sterkenburg
 • Pien Storm van Leeuwen
 • Jet van Swieten
 • Henri Thijs
 • Guy Vandendriessche
 • Yerna Van Den Driessche
 • Eric Vandenwyngaerden
 • Jan Van Loy
 • Dirk Vekemans
 • Katelijn Vijncke
 • Pom Wolff
 • Peter Wüllen
Op het einde van de proefperiode van de 50ste Meesterdichter wordt een verzamelbundel op de markt gebracht door Razor’s Edge Edition Gent, ingeleid door Thierry Deleu.
Vermits de solliciterende Meesterdichters pas na één jaar Meesterdichter worden, kan deze bundel ten vroegste één jaar na de geselecteerde 50ste solliciterende Meesterdichter verschijnen.
Einde uittreksel uit het PERSBERICHT

Wie wil toetreden tot het groepje, moet wel aan enkele voorwaarden voldoen.

20:26 Gepost door Peter Motte in Vrije tijd | Permalink | Commentaren (0) | Tags: meesterdichters, literatuur, poezie | |  del.icio.us | | Digg! Digg |  Facebook | | Pin it! |  Print | | |

18-05-07

Twee lezers, twee reacties

Eergisteren schreef ik een gedichtje.
Dat gebeurt nog.
Gisteren liet ik het iemand lezen, samen met twee andere gedichten, en zij vond het gedichtje van eergisteren goed.
Vandaag laat ik diezelfde drie gedichten aan iemand anders lezen, en hij raadt me af dat gedicht van eergisteren te publiceren, maar vindt de andere twee wel goed.
Om maar te zeggen....

14:05 Gepost door Peter Motte in Vrije tijd | Permalink | Commentaren (2) | Tags: poezie, literatuur | |  del.icio.us | | Digg! Digg |  Facebook | | Pin it! |  Print | | |

04-05-07

Stadsdichter van Geraardsbergen

Er is geen stadsdichter van Geraardsbergen.
De functie of titel of benoeming of blamage bestaat niet.
Ze staat niet open, is niet vacant, of oningevuld, of leeg.
Ze is evenmin vacuümgezogen of -getrokken, want ze heeft zich niet voorgedaan op een vroeger punt op de tijdlijn zoals wij die ervaren, als de min of meer driedimensionaal vrije en vierdimensionaal gevangen wezens die wij zijn.
Maar als we mattentaarten in een vat zouden stoppen, met in elke taart een naamkaartje, welke namen zouden dan op die kaartjes staan?

We geven hieronder alfabetisch de mogelijkheden:

 • Hugo De Rijck
 • Marleen De Smet
 • Luc De Winde
 • Leen Dhaenens
 • Dirk
 • Maurice Geeroms
 • Eric Lancksweerdt
 • Theo Maes
 • Peter Motte
 • Wim Schrever
 • Wivina Steenput
 • Johan Van Cauwenberge
 • Rik Van Damme
Sommigen hopen dat verderop op de tijdlijn de lijst wordt uitgebreid, en dat sommigen wat meer over de verschillende namen willen vertellen.

13:42 Gepost door Peter Motte in Vrije tijd | Permalink | Commentaren (6) | Tags: literatuur, poezie | |  del.icio.us | | Digg! Digg |  Facebook | | Pin it! |  Print | | |

12-04-07

Andreas

Sinds het 10e deel van Capricornus zijn de scenario's van Andreas veranderd.

Er zijn nu 3 albums met de nieuwe aanpak verschenen:
- Capricornus 10: De Chinezen
- Capricornus 11: Patrick
- Quintos.

C10 & C11 horen, duidelijk, thuis in zijn reeks over de 'astroloog' Capricornus.

Quintos is een apart album: het hoort in geen enkele reeks thuis. Het vertelt het verhaal van een groep idealisten die in Spanje de fascisten willen bestrijden, maar daarbij allemaal ten onder gaan. Of: dat wordt tenminste gesuggereerd. Andreas werkt een sterke symboliek uit over het fascisme dat zich over Europa verspreidt.

Wat de drie albums met elkaar gemeenschappelijk hebben, is dat Andreas het fantastische element zou sterk naar de achtergrond duwt, dat het de facto verdwijnt.
Nochtans valt dat niet op.

C10 en C11 hebben nu eenmaal bizarre personages.

Van Quintos wordt geen fantastisch element verwacht, zodat het verhaal volledig kan steunen op de karakters van de personages. Dat wil zeggen dat de lezer tijdens het verhaal hun karakter leert kennen, door de manier waarop ze tegen elkaar en tegen hun omgeving reageren.
Andreas verzamelde een bonte groep, waarvan elk lid zijn eigen redenen heeft om in Spanje ten strijde te trekken.

Ook opvallend is dat Andreas' tekenstijl is veranderd. Het zijn nog altijd duidelijke tekeningen, maar hij experimenteert minder met in het oog springende elementen.
Zijn stijl is subtieler geworden. De tekeningen dragen nog altijd betekenis aan, maar doen dat nu voor de betekenis van het verhaal.
Opvallend daarbij zijn de laatste pagina's van Quintos en Capricornus 11: Patrick.

Andreas heeft wel vaker losse albums gemaakt, zoals de schitterende "De rode driehoek" en "De grot der herinnering".Maar sinds enige tijd concentreerde hij zich op twee reeksen: Capricornus en Arq.
De albums van die reeksen zijn echter nauwelijks los leesbaar, al moeten we een uitzondering maken voor de 1e vijf delen van Capricornus: elk album verteld duidelijk één deel van een lang verhaal, maar het albumverhaal kan toch op zichzelf staan.Als je ze allemaal na elkaar leest, valt echter op hoeveel je mist als je ze apart leest.
Het nadeel daarvan is dat je elk album moet hebben om echt van het verhaal te kunnen genieten. Wie de reeksen vanaf het begin ontdekte, heeft daar geen problemen mee, maar Capricornus ziet nu al aan het 11e deel, en Arq aan het 10e.

Dat kan gedeeltelijk verklaren waarom Andreas een nieuwe richting uitgaat: zowel C10 als C11 zijn prima apart leesbaar. De link met de andere albums is gering. Eigenlijk vormt het enkel een achtergrond voor het karakter van het personage Capricornus zelf, maar niets in C10 of C11 kan enkel worden begrepen als je de vorige delen hebt gelezen.
Maar dat is natuurlijk maar een gedeeltelijke verklaring, want ook de tekenstijl is gewijzigd, en het aandeel van het fantastische in de verhalen.
Ze lezen tegenwoordig meer als romans, waardoor Andreas zich op een volwassener publiek lijkt te richten.
Bij C1 tot C5 leek het soms of Andreas gewoon alle elementen van fantastische en populaire romans eens wou verwerken, alsof hij de hele catalogus aan avonturenverhalen in zijn hoofd op tekenpapier wou zetten. Dat leidde tot uitstekende resultaten, zoals "Deliah" (C3), maar soms was het er bijna over, zoals "De numerieke kubus" (C4).
Niettemin blijven C6-C9 een hoogtepunt. Die vier boeken bevatten in werkelijkheid vijf albums: C9 is dubbeldik. De vijf vormen duidelijk een geheel: C6 en C7 zijn een tweeluik, net als C9. We vermoeden dan ook dat de 2 delen van C9 in één boek worden uitgebracht, om duidelijker te maken dat het een tweeluik is. C8 vormt het middendeel.
Terwijl C6-C9 dus heel duidelijk aan elkaar gangen, en een uitstekende kandidaat vormen voor een integrale uitgave, kunnen C10 en C11 duidelijk los worden gelezen.
Het is dus met andere woorden ook mogelijk dat Andreas in de recente delen van Capricornus werkt, omdat hij... experimenteert! Ten opzichte van de voorafgaande delen is het immers weer eens wat anders. Dat net in dezelfde periode het losse album Quintos verschijnt, kan puur toeval zijn.
Andreas blijft ons dus verrassen met nieuwe benaderingen, en dat houdt hij nu al meer dan 40 albums vol.

14:40 Gepost door Peter Motte in Vrije tijd | Permalink | Commentaren (0) | Tags: literatuur, fantasy, stripverhaal | |  del.icio.us | | Digg! Digg |  Facebook | | Pin it! |  Print | | |